Atıksu Isı Geri Kazanımı: Lokal ve Kısa Döngüler için HUBER Çözümleri

Servis suyunun sahada geri kazanımı ve yeni oluşmuş atıksudan ısı geri kazanımının bariz avantajları vardır. Bu işlem evsel, sanayi ve endüstriyel atıksulara uygulanabilir. Yeni oluşan atıksu genellikle atıksu kanallarında kanalizasyonda olduğundan daha sıcaktır ki bu soğuk filtre suyu ve yağmur suyunun karışımı olan atıksudur.

Burada iki seçenek mevcuttur:

  • Sahada yeni oluşan ve sıcak atıksuyu arıtabilir ve sıcak servis suyu olarak tekrar kullanabiliriz. Bu seçenek hem suyun kendisinin hem de içeriğindeki ısının geri kazanılması açısından avantajlıdır;
  • Isı eşanjörleri vasıtasıyla sıcak atıksudan ısı çekebilir, ısı pompasıyla daha yüksek bir sıcaklık seviyesine getirebilir ve su ısıtma için yeniden kullanabiliriz. Bu seçenek geri kazanılmış ısının daha yüksek sıcaklıkta elde edilmesi gibi bir avantaja sahiptir.

Birinci veya ikinci seçeneğin veya her ikisinin birlikte tercih edilebilir olup olmaması yerel duruma bağlıdır.

Örnekler

Örnekler

Lokal ve Kısa Döngüler için Örnekler

Atıksu yönetiminde uzmanlar olarak sadece evsel, sanayi ve endüstriyel atıksu arıtımı için teknolojiler değil aynı zamanda atıksu ısısının geri kazanımı ve yeniden kullanımı için sistemler sunmaktayız.

  • Ev Kaynaklı Atıksu: Banyolardan, bulaşıklardan ve çamaşır yıkama sularından gelen gri su sıcaktır. Gri suyun siyah sudan ayrı toplanması ve arıtılması durumunda sadece servis suyu olarak gri su geri kazanımı değil aynı zamanda ısı kazanımı da sağlanır. Aynı prensip birleşik evsel atıksular için de geçerlidir, fakat birleşik atıksu gri suya göre daha soğuktur (bakınız Atıksu Yeniden Kullanımı için HUBER Çözümleri). Geri kazanılan servis suyunun büyük bir çoğunluğu sifon ya da sulama suyu olarak kullanılır ve sıcak olmasına gerek yoktur. Bu sebepten ötürü sahada arıtma tesisimize ısı geri kazanım sistemi ekledir; servis suyu soğutması ve temiz su ısıtması için ısı pompası sağladık.
  • Sanayi Kaynaklı Atıksu: İyi bir örnek ticari olarak işletilen bir çamaşırhanedir. Yıkama suyu neredeyse sürekli olarak deşarj edilir ve durulama suyuna göre daha sıcaktır. Yıkama suyunu sahada kimyasal-fiziksel proses ile arıtıp geri döndürüyoruz. Müşterilerimizin belirttiği gibi yalnızca temiz su ve ısı kazanımı değil aynı zamanda deterjan kazanımı da sağlanmaktadır. Ek olarak, bir ısı pompası ile geriye kalan yıkama suyu kanalizasyona deşarj edilmeden önce enerji geri kazanımı sağlayabiliyoruz.
  • Endüstriyel Atıksu: Birçok endüstri ılık veya sıcak atıksu üretmekte ve deşarj etmektedir, örneğin içecek üretim, besin işleme yada kağıt endüstrileri. Sıcak atıksu kanalizasyon sistemine deşarj edilmeden önce soğutulmalıdır. Bu işlem diğer bir soğuk atıksu ile karıştırma yoluyla gerçekleştirilebilir ve böylece maksimum deşarj sıcaklıklarını (genellikle 35 °C) aşılmamış olur. Sıcak su genellikle farklı proseslerden gelen yıkama suyudur ve sadece kısmen kirlidir. Proses suyu geri döngüsü için sahada arıtma yöntemleri sunmaktayız ve ek olarak ısı geri kazanımı da sağlıyoruz. Bazım durumlarda, ısı geri kazanımı için ısı pompası sağlıyoruz ve yükseltilmiş sıcaklıklarda tekrar kullanıyoruz. Tabiki, optimum çözümümüz saha koşullarına özeldir.

Video

Uygulama raporları