Çamur Dezenfeksiyonu için HUBER Çözümleri

Alman Gübre Mevzuatına göre, sadece insan ve bitki sağlığı açısından hijyenik olarak güvenli olan kanalizasyon çamurunun tarımsal kullanımına izin verilir. Benzer mevzuatlar bir çok ülkede bugün mevcuttur.

Patojenler dezenfeksiyon (hijyenizasyon da denilir) yoluyla etkisizleştirilebilir.

Termal proseslerde, çamur minimum bir süre için minimum bir sıcaklıkta ısıtılır. Sulu çamur çürütücüden önce ön ısıtmadan geçer (örn. 70 °C’de 30 dakika boyunca), ısı çamur / çamur ısı eşanjörleri ile geri kazanılabilir. Isı eşanjörlerinin tıkanmasını engellemek için çamurun, örneğinin Strainpress® Çamur Izgarası SP ürünlerimizde ızgaradan geçirilmesi gerekir.

Orta sıcaklıktaki HUBER Bantlı Kurutucu BT ürünümüz kanalizasyon çamurunun sadece kurutulmasını değil ayrıca çamurun 30 dakikadan daha uzun süreyle 70 °C’den daha sıcak olması durumunda dezenfekte edilmesini de sağlar.

Solar Kurutucu SRT ürünümüzde güvenli dezenfeksiyon ortam ısısı nedeniyle mümkün değildir. Ancak kurutulmuş çamur bir yıl boyunca bir serada depolanmış ise dezenfekte edilmiş olur.