Çamur Izgarası için HUBER Çözümleri

Zararlı katılar (örn. plastikler, saç ve elyaf) sonraki çamur arıtma proseslerinin ve ekipmanlarının bozulmasının önlenmesi için ızgaralar ile giderilir. Yeniden kullanılan çamurunun herhangi bir artığı barındırmaması gerekir.

Ham atıksuyun bile ince ızgaradan geçirildiği durumlarda, daha fazla katı çamur ızgaraları ile giderilebilir. Alınan çamur genellikle zararlı katıları içerir ve ızgaradan geçirilmesi gerekir.

  • Çamur ızgaralarımız alınan çamurun ön arıtması için (örn. septik çamur) hizmet görürler. Tutulan malzemeler eş zamanlı olarak yıkanır ve sıkıştırılır.
  • HUBER Yıkama Tamburları kaba maddeleri çamurdan çıkarır; katılar tamburda yıkanır ve sıkıştırılır.
  • Strainpress® ürünümüzü saç ve elyaf gibi zararlı katılardan kurtulmak için kullanıyoruz. Çamur üniteye pompalanır; atılan katılar eş zamanlı olarak sıkıştırılır.

Disturbing solids (e.g. plastics, hair and fibres) are removed with screens to prevent disruption of subsequent sludge treatment processes and equipment. Reused sludge should not contain any debris.

Even where the raw wastewater is fine-screened, some more solids can be removed with sludge screens. Imported sludge generally contains disturbing solids and must be screened.

  • Our Sludge Screens serve for pre-treatment of imported sludge, e.g. septic sludge. Screenings are simultaneously washed and compacted.
  • HUBER Wash Drums screen-out coarse solids from sludge; the solids are washed in the drum and subsequently compacted.