Çamur Yakma için HUBER Çözümleri

Kendi kendine yetebilen bir enerji yöntemi yoluyla atıksu çamurunun kullanımı için yenilikçi sludge2energy prosesimizi geliştirdik. Bu proses yakma yoluyla (atıksu arıtma tesisinde) atıksu çamurunu termal olarak kullanır. Üretilen güç ve ısı kurutma işlemleri için kullanılır.

Bahçe ve park atıkları, ızgara artıkları ve kompost kalıntıları gibi diğer evsel atıklar kurutulmuş çamur ile birlikte yakılabilir. Sludge2energy prosesi sürdürülebilir atık yönetimi için bir çözüm niteliğindedir. Kendi kendine yetebilen kurutma ve yakma yöntemi ile çamur kütlesi yaklaşık %10’a kadar azaltılabilir. Geriye kalan fosforlu içeriğinin geri kazanılmasını olanak sağlayarak kül ayrı bir alanda bertaraf edilecektir.

www.sludge2energy.de adresine daha fazla bilgi bulabilirsiniz.