Septik Çamur Arıtımı için HUBER Çözümleri

Merkezi olmayan su arıtımı yapıldığında, septik çamur üretilir ve merkezi bir tesise aktarılması, toplanması ve arıtılması gerekir. Mümkün olan yerlerde, bu; yeterli kapasite fazlası ile merkezi bir atıksu arıtma tesisinde yapılır ancak bu tür bir tesisin mevcut olmadığı yerlerde özel bir septik çamur arıtma tesisi inşa edilebilir.

Septik çamurun, zararlı katılardan (örn. kalıntılar) ve ağır katılardan (kum ve çakıl) arınması için bir ön arıtma işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Kanalizasyon çamuru ızgarası için uzun yılardır dünya çapında başarılı bir şekilde kullanımda olan kendini kanıtlamış çeşitli ürünler sunmaktayız.

Mekanik olarak ön arıtılan septik çamur Burgu Pres ünitemizde susuzlaştırılır. Kompostlama işleminden sonra, arıtılmış septik çamur gübre olarak ve toprak iyileştirmesi için kullanılır.

Çamur susuzlaştırma işleminden gelen filtrat HUBER Membran Biyoreaktöründe arıtılır ve çıkış suyu proses suyu olarak (yıkama ve sprey suyu) olarak geri dönüştürülür. Geriye kalan çıkış suyu sulama amacıyla yeniden kullanılabilir.

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Proses

Proses

Scheme: Steps of our SeptageTreat® solution for the treatment and reuse of septic sludge

Sistem Açıklaması

Septik çamur çürük yumurta gibi kokar ve yüksek oranda koroziftir. Çamur, kum ve çakılın dışında tuvaletlerden gelebilecek her türlü kalıntıları içerir.

Septik çamur tankerlerle taşınır ve komple mekanik ön arıtma işlemi için doğrudan HUBER ROTAMAT® Komple Tesise deşarj edilir. Bir ince ızgara ve kum tutucu bu ünite içine entegre edilmiştir. İnce ızgara tutulan malzemeleri eş zamanlı olarak yıkar, susuzlaştırır ve sıkıştırır. Mineral katılar kum tutucuda giderilir ve sınıflandırılır, daha sonra Kum Yıkayıcı ünitemizde yıkanır ve susuzlaştırılır. İyi yıkanmış mineral ürün inşaat malzemesi olarak yeniden kullanılabilir; örneğin yol yapımı.

Zararlı bütün katılar ön arıtma ile giderildikten sonra, septik çamur ROTAMAT® Burgu Pres ünitemizde susuzlaştırılır. Daha sonra çamur keki stabilizasyon ve patojenik azaltım için kompostlanır.

Alternatif olarak, sulu septik çamurun konsantrasyonu ROTAMAT® Burgu Yoğunlaştırıcı ünitemizde arttırılabilir ve sonra anaerobik çürütücü içinde stabilize edilebilir. Çürütücüde oluşan gaz güç ve ısı kojenerasyonu için kullanılır. Çamur susuzlaştırma çürütme işleminden sonra gerçekleştirilir.

Üretilen kompost ya da çürütülmüş çamur gübre olarak ve toprak iyileştirmesi amacıyla ya da kırsal alanda kullanılır.

Çamur susuzlaştırma işleminden gelen filtrat HUBER Membran Biyoreaktöründe arıtılır ve çıkış suyu proses suyu olarak (yıkama ve sprey suyu) olarak geri dönüştürülür. Geriye kalan çıkış suyu sulama amacıyla yeniden kullanılabilir (çözünmüş nitrojen ve fosfor içerir).

Bütün HUBER makineleri koku oluşumunu önlemek için tamamen kapalıdır ve korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Uygulama raporları

Dokümanlar

Medya

Medya

ROTAMAT® Sludge Screening Plant Ro 3
ROTAMAT® Sludge Screening Plant Ro 3
HUBER ROTAMAT® Screen and Grit Trap
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
HUBER ROTAMAT® Screw Presses in Kuching Malaysia
HUBER Vacuum Rotation Membrane VRM® Bioreactor
HUBER Vacuum Rotation Membrane VRM® Bioreactor
 

Ürünler