Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi için HUBER Çözümleri

Yüksek miktarda temiz su, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisindeki üretim süreçleri için gerekli olmakla birlikte yüksek bir çevresel etkisi vardır ve çok büyük maliyetlere sebep olur. Bu sebepten ötürü atıksuyu arıtmak ve prosese geri göndermek gittikçe daha önemli olmaktadır.

Arıtılacak olan atıksu ve çamur farklı üretim süreçlerinden geldiğinden mümkün mertebe eksiksiz şartlandırma ve yeniden kullanımlarını sağlamak için özel proseslere gereksinim duyarlar. HUBER tek bir kaynaktan özel çözümler sunar:

  • Kaba Maddenin Ayrılması
  • Elyaflı Malzeme Geri Kazanımı
  • Kumun Ayrılması
  • Proses Suyu Arıtımı
  • Biyolojik Atıksu Arıtımı
  • Çamur Arıtımı

Giderilen katı maddelerin ve çamurun bertarafı her zamankinden daha maliyetli olmaktadır. Tutulan kağıt iplikleri üretime geri döndürülebilir. Giderilmiş çamur susuzlaştırılır ve örn; katı madde olarak yakılmak suretiyle bertaraf edilir.

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Proses

Proses

Proses Anlatımı

Proses suyu olarak kullanılan yüzey suyu tortu ve rahatsız edici diğer katıları gideren HUBER Çok Tırmıklı Çubuk Izgara RakeMax® ünitesinden. Izgara artıkları, HUBER Yıkama Presi WAP ünitesinde yıkanır, susuzlaştırılır ve sıkıştırılır.

Hazır kereste işleminden gelen atıksu ROTAMAT® İnce Izgara ünitesinde giderdiğimiz odun yongası gibi katılar içerir. Helezonlu ızgara eş zamanlı olarak ızgara artıklarını yıkar, susuzlaştırır ve sıkıştırır, böylelikle arıklar, katı atık olarak yakılabilir. Sonrasında toprak, kum ve çakılı HUBER Dairesel Kum Tutucu ile gideriyor ve mineral ve organik katıları HUBER Kum Yıkayıcı ünitesinde ayırıyoruz. Yıkanan ve susuzlaştırılan kum ve çakıl inşaat malzemesi olarak yeniden kullanılabilir hale gelir.

Üretimden gelen ve organiklerle bir hayli kirletilen atıksu, mekanik ön arıtma için döner ızgaralı ROTAMAT® Döner Tamburlu Izgaradan geçer. Bu ızgaranın aralıkları genellikle 1 mm olmaktadır.

Üretimden gelen ve birçok iplikli madde içeren atıksu ROTAMAT® Döner Tamburlu Izgara RoMesh® ünitesine pompalanır. Bu ultra ince ızgara, 0,2 ve 1 mm arasındaki ızgara aralıklarından yapılmıştır. Kimyasal şartlandırmanın ardından kalan çok ince ipler ve diğer katıları HUBER Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) içinde gideriyoruz. DAF çıkış suyu kanalizasyona deşarj edilebilir.

Sonrasında tam biyolojik arıtma işlemi için HUBER Membran Biyoreaktörü sunuyoruz. Çıkış suyu doğrudan alıcı ortama deşarj edilebilir. Çıkış suyu çok yüksek kalitede olup ne katı ne de bakteri içerir ve proses suyu olarak geri döndürülebilir.

Üretimden gelen iplikli çamur ve flotasyondan gelen iplik içeren çamur (birincil çamur) ROTAMAT® Burgu Pres ürünümüzün içinde susuzlaştırılır ve sonrasında üretime geri döndürülür. Biyolojik arıtma tarafından üretilen biyo kütleyi içeren aktif çamur (ikincil çamur) başka bir Burgu Preste susuzlaştırılır. Bu çamur keki tercihen gaz üretimini arttırmak için biyogaz tesisine beslenir.

Çözümlerimizi uyguladığımızda ayrıca Burgu Konveyörler, Rögar Kapakları ve Merdivenler, Platformlar ve Korkuluklar gibi diğer en yüksek kalite paslanmaz çelik bileşenlerini sağlıyoruz.

Uygulama raporları

Dokümanlar

Dokümanlar

Medya

Medya

 
 

Ürünler

request further information about this solution