Süt Ürünleri ve Süt İşleme Endüstri için HUBER Çözümleri

Süt işleme endüstrisinden gelen atıksu fazlasıyla yağ, katı madde ve yüksek oranda KOİ ve BOİ yükü içermektedir. Bu yükler için yüksek kirlilikten kaynaklı ücretler ödenmelidir.

Deşarj gereklilikleri işin büyüklüğüne, ürün gamına, atıksu debisine ve kirlilik yüküne bağlıdır. Küçük ölçekli işletmelerin sadece yağ ve katı maddeleri gidermesi gerekirken daha büyük fabrikaların ayrıca genellikle KOİ ve BOİ yüklerini azaltması gerekmektedir.

Sahada kirlilik yüklerini azaltmak her zaman daha ekonomiktir, böylelikle atıksu kanalizasyonlarına sıfır veya çok az ücret ile deşarj edilebilir. Çıkış suyunu doğrudan alıcı ortama boşaltılabilecek şekilde atıksuyun arıtımı çoğunlukla maliyet etkili olmaktadır.

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Proses

Proses

Proses Anlatımı

Araç yıkama yerlerinden gelen atıksu ve iletim alanları toprak, kum ve çakıl içerir. Bu atıksu öncelikle HUBER Dairesel Kum Tutucu ürünümüzün geçer. Ayrılan mineral yönünden zengin olan sulu çamur HUBER Kum Yıkayıcı ürünümüze pompalanır, burada organik madde mineral partiküllerden ayrılır. Temiz ve susuzlaştırılımış kum ve çakıl inşaat malzemesi olarak yeniden kullanılabilir hale gelir.

Süt işlemeden gelen atıksu meyve parçacıkları veya tahıllar (örn; yoğurt üretiminden gelen) gibi organik katılar ve kırık cam veya ambalajlama malzemelerinden gelen kalıntılar içerir. Bu katıları, örn; 1 mm ızgara aralığına veya 2 mm perfore aralığına sahip ROTAMAT® Döner Tamburlu İnce Izgara, ürünümüz sayesinde gideriyoruz.

Debi ve yük eşitlemesi için yapılan geçici depolamanın ardından atıksuyu ayrıca HUBER Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) ürünümüzde arıtıyoruz. Atıksu, özel koşullara bağlı olarak öncelikle tüp reaktörün içerisinde kimyasal olarak şartlandırılır (çökeltme, koagülasyon, flokülasyon ve/veya nötralizasyon). DAF çıkış suyu kanalizasyona deşarj edilebilir. Buna karşın hala çoğunlukla çözünmüş laktoz (süt şekeri) formunda kayda değer miktarda KOİ ve BOİ yükü içerir.

Sonrasında tam biyolojik arıtma işlemi için HUBER Membran Biyoreaktörü sunuyoruz. Çıkış suyu doğrudan alıcı ortama deşarj edilebilir. Çıkış suyu aynı zamanda çok yüksek kalitede olup neredeyse dezenfekte edilmiştir ve proses suyu olarak yeniden kullanıma olanak tanır.

Biyolojik arıtma tarafından üretilen biyo kütleden oluşan aktif çamur, ROTAMAT® Disk Yoğunlaştırıcı ünitemizde konsantre hale getirilir ve sonrasında DAF’tan gelen yoğunlaştırılmış flotasyon çamur ile karıştırılır. Bu çamur ağırlıklı olarak yağ ve koagüle edilmiş kan içerir. Karışım halindeki çamur sonrasında ROTAMAT® Burgu Pres'te susuzlaştırılır. Susuzlaştırılan çamur keki ve tel ızgaradan gelen sıkıştırılmış ızgara artıkları tercihen biyogaz tesisine gaz üretimini arttırmak için beslenir.

Çözümlerimizi uyguladığımızda ayrıca Burgu Konveyörler, Rögar Kapakları ve Merdivenler, Platformlar ve Korkuluklar gibi diğer en yüksek kalite paslanmaz çelik bileşenlerini sağlıyoruz.

Uygulama raporları

Dokümanlar

Medya

Ürünler

request further information about this solution