Tekstil ve Deri Endüstrisi için HUBER Çözümleri

Tekstil ve deri endüstrisinden gelen atıksu birçok katı madde özellikle de elyaf veya saç içermektedir. Yüksek miktarlarda kum ve diğer mineral parçacıkları ham maddenin yıkanmasından kaynaklanır. Atıksu ayrıca renk, boya ve yüksek oranda BOİ ve KOİ yükü içermektedir. Bu yükler için yüksek kirlilikten kaynaklı ücretler ödenmelidir. Bu sebeple bu fazlalıkları sahada azaltmak önemlidir, böylelikle ön arıtımı gerçekleştirilmiş atıksu kanalizasyonlara sıfır veya çok az ücret ile deşarj edilebilir.

Deşarj gereklilikleri işin büyüklüğüne, atıksu debisine ve kirlilik yüküne bağlıdır. Küçük ölçekli işletmelerin sadece katı maddeleri gidermesi gerekirken daha büyük fabrikaların ayrıca genellikle KOİ ve BOİ yüklerini azaltması gerekmektedir.

Birçok durumda, daha fazlasını yapmak ve atıksuyu ve atık maliyetlerini minimize etmek maliyet etkili olmaktadır. Yüksek su tüketiminden dolayı atıksuyu proses suyu olarak geri dönüştürebilecek oranda arıtma çoğunlukla ekonomik olmaktadır.

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Proses

Proses

Proses Anlatımı

Atıksu mekanik ön arıtma işlemi, entegre ince ızgara ve kum haznesi bulunan HUBER ROTAMAT® Komple Tesis içinde gerçekleştirilir. Izgara artıkları yıkanır ve sıkıştırılır, kum sınıflandırılır ve uygulanabilir ise COANDA Kum Yıkayıcısı ürünümüzün içinde yıkanır, böylelikle kum, yapı malzemesi olarak geri dönüştürülebilir. Saç ve elyafların giderilmesi için ayrıca 0,5 ile 1 mm ızgara aralığına sahip Mikro-Izgara ROTAMAT® Membran Izgarası RoMem ürünümüzü sunuyoruz.

Debi ve yük dengelemesi için yapılan geçici depolamanın ardından atıksu kimyasal olarak şartlandırılır. Kimyasalların tipi ve dozajı atıksu içeriğine ve gereksinimlerine bağlıdır; genellikle pilot testler yapıyoruz. Her koşulda flokülasyon için polimer ilavesi yapıyoruz. Kimyasal olarak şartlandırılmış atıksu HUBER Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) ünitesinde arıtılır. Yağ ve katıların neredeyse tamamı flotasyon çamuru olarak giderilir. BOİ ve KOİ yükü kuvvetli bir şekilde azaltılır. DAF çıkış suyu kanalizasyonlara deşarj edilebilir.

Atıksuyun doğrudan alıcı ortama deşarj edileceği durumlarda veya proses suyu olarak geri dönüştürüldüğü yerlerde atıksuya bir arıtma işlemi daha gerçekleştiriyoruz. Tam biyolojik arıtma için bir opsiyon ise HUBER VRM® Membran Biyoreaktördür. Membranlar bütün katı ve bakterileri tutar. Alternatif olarak, gereksinimlerin daha az olduğu yerlerde flokülant ekliyor ve kimyasal-fiziksel arıtma ve berraklaştırma için CONTIFLOW® Kum Filtrelerini sunuyoruz.

Biyolojik arıtmadan gelen aktif çamur ve flotasyon çamurunun miktarını HUBER Çamur Yoğunlaştırma ve Çamur Susuzlaştırma makineleriyle azaltıyoruz. HUBER Çamur Kurutma ile de daha fazla düşürebiliyoruz. Kurutulmuş çamur yakıt olarak kullanılabilir.

Çözümlerimizi uyguladığımızda ayrıca Burgu Konveyörler, Rögar Kapakları ve Merdivenler, Platformlar ve Korkuluklar gibi diğer en yüksek kalite paslanmaz çelik bileşenlerini sağlıyoruz.

Ürünler

request further information about this solution