Su Şartlandırma: Yüzey Suyundan İçme Suyu Elde Edilmesi için HUBER Çözümü

Atıksu fazlaca arıtıldığında ve servis suyu olarak yeniden kullanıldığında atıksu ve su arıtımının birbirinden farkı yoktur (Ayrıca bakınız: Atıksuyun Yeniden Kullanımı için HUBER Çözümleri).

Bu bölümde sadece yüzey suyunun arıtılması için HUBER çözümlerini sunmak istiyoruz.

Izgaradan geçirme her zaman arıtmanın ilk aşamasıdır. Soğutma suyunun alımı için kaba ızgaralardan proses suyu ya da içme suyu üretimi için mikro ızgaralara varıncaya kadar bütün uygulamalar için HUBER Izgaralarını sizlere sunuyoruz.

Çökelticiler, koagülantlar ve/veya flokülantlarla birlikte kimyasal ön şartlandırma, çözünmüş kontamineler, ince katılar ve koloitler için gereklidir. Oluşan flokları gidermenin en kolay yolu çöktürmedir (Ayrıca bakınız: Çöktürme için HUBER Çözümleri). 

Daha Fazlası ...Kapat

Çok küçük floklar hala çöktürme tanklarının çıkış suyu içinde askıda halde kalabilir. Bunların giderilmesi için kendi CONTIFLOW Kum Filtrelerimizi kullanıyoruz. Esas avantajları prosesi kesintiye uğratmaksızın sürekli filtreleme ve kum yıkama işlemi gerçekleştirmesidir.

HUBER Disk Filtreleri kum filtrelerine alternatiftir. 0,01 ve 0,1 mm arası aralıklara sahip ince gözenekli elek ile kaplıdır.

İçme suyu filtrasyondan sonra örneğin; UV-radyasyonu, ozonla arıtma veya klorlama işlemleri ile dezenfekte edilir.

İlave çamur susuzlaştırma işlemi için kendi ROTAMAT Burgu Pres ürünümüzü sunuyoruz.

Kapat

HUBER Disc Filters are an alternative to sand filters. They are covered with a fine mesh, having a mesh size between 0.01 and 0.1 mm.

Drinking water is disinfected after filtration, e.g. by UV-radiation, ozone treatment or chlorination.

For additional process sludge dewatering we provide our ROTAMAT® Screw Press.

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Medya

Medya

ROTAMAT® Fine Screen Ro 1
ROTAMAT® Membrane Screen RoMem
RoDisc® Scheibenfilter
HUBER Belt Screen EscaMax®
HUBER RakeMax® Multi-Rake Bar Screen
Sandfilter CONTIFLOW®
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
ROTAMAT® Screw Press RoS 3Q

Uygulama raporları

Ürünler