Etkili Çamur Arıtımı için HUBER Çözümleri

Atıksu ne kadar iyi arıtılırsa o kadar çok çamur üretilir. Birincil çamur ham atıksudan alınan katı maddeleri içerir. Fazla çamur ise biyolojik arıtma sonunda üretilen biyokütle içerir. Üçüncül çamur ise ileri seviye kimyasal/fiziksel arıtma tarafından üretilir.

Çamur arıtmanın en önemli süreçleri şunları içermektedir:

  • Kalıntı ve diğer katı maddelerin giderilmesi için Izgaradan Geçirme
  • Katı maddeleri konsantrasyonunu arttırarak çamur miktarının azaltılması için Yoğunlaştırma
  • Patojenlerin etkisizleştirilmesi için dezenfeksiyon
  • Mekanik su giderimi için Susuzlaştırma
  • Termal su giderimi (buharlaştırma) yoluyla Kurutma
  • Organik katı maddelerin termal oksidasyonu yoluyla Yakma

Çamurun yeniden kullanımı için ızgaralarla mekanik ön arıtma ile çamur arıtmında oldukça etkili ve kapsamlı HUBER Çözümleri sunuyoruz.