Mikro Izgara ve Filtrasyon ile çok ince Katı Maddelerin Giderilmesine için HUBER Çözümleri

HUBER, mikro ızgara ve filtrasyon yoluyla ileri atıksu arıtmasında güvenilir ve yenilikçi çözümler sunar.

Çok ince katı maddelerin ayrılması, sonraki arıtma aşamalarının eklenmesiyle birlikte biyolojik olarak arıtılmış atıksu ve ham atıksu için çıkış suyu kalitesinin önemli ölçüde iyileştirilmesine öncülük eder:
 

İİleri atıksu arıtımı da mikro ızgara / kum filtresi biyolojik arıtma aşamasından sonra eklenir.
Daha fazlası...

Çökeltme ve flokülasyon sonrasında kalan çok ince katı maddeleri ve çözülmüş maddeleri dahi gidermek için mekanik ön arıtma işleminden sonra mikro ızgaralar uygulanır. Bu şekilde pahalı biyolojik arıtmadan belli koşullar altında kaçınmış olunur. 

Daha Fazlası...