Ev Kaynaklı Atıksuyun Yeniden Kullanılması için Arıtımında HUBER Çözümleri

Proses suyu sulama ya da binalardaki servis suyu olarak (örneğin sifon ya da çamaşır yıkama suyu) kullanılabilen arıtılmış atıksudur.

Aşağıdaki çözümlerle çeşitli türlerdeki evsel atıksudan proses suyu oluşturmaktayız:

HUBER Çözümleri ile atıksular sadece bir su kaynağı değil ayrıca ısı kaynağı da olabiliyor. Atıksu ile ısıtma ve soğutma için HUBER Çözümlerimiz enerji tasarruflu ve doğa dostudur.