Ev Kaynaklı Atıksuyun Yeniden Kullanılması için Arıtımında HUBER Çözümleri

Proses suyu sulama ya da binalardaki servis suyu olarak (örneğin sifon ya da çamaşır yıkama suyu) kullanılabilen arıtılmış atıksudur.

Aşağıdaki çözümlerle çeşitli türlerdeki evsel atıksudan proses suyu oluşturmaktayız:

  • Gri suyun yeniden kullanılması için HUBER çözümü GreyUse®
  • Büyük binalardaki atıksuyun yeniden kullanımı ve merkezi olmayan arıtımı için HUBER çözümü
  • Atıksuyun yarı merkezi arıtımı ve yeniden kullanımı için HUBER çözümü

HUBER Çözümleri ile atıksular sadece bir su kaynağı değil ayrıca ısı kaynağı da olabiliyor. Atıksu ile ısıtma ve soğutma için HUBER Çözümlerimiz enerji tasarruflu ve doğa dostudur.