Evsel Atıksuyun Yeniden Kullanımı Amacıyla Arıtılması için HUBER Çözümleri

Yeterli bir şekilde arıtılmış evsel atıksu parkların sulanması, sifon suyu, çamaşırların ya da araçların yıkanması ve havalandırma için soğutucu su ya da endüstriyel alanda bir proses, yıkama ya da soğutma suyu gibi bir çok amaçla kullanılabilir.

Konvansiyonel biyolojik arıtma gerçekleştirilmiş atıksu genellikle tekrar kullanılmadan önce temizlenmelidir.

HUBER bu amaçla aşağıdaki ürünleri sunmaktadır:

Hem kum filtresi hem de ultra ince ağ ızgara ile en küçük katı maddeler tutulur ve bakteriler açısından kayda değer bir düşüş sağlanır. Atıksuyun eksiksiz dezenfeksiyonu klorlama ya da UV (morötesi) dezenfekisyonu gibi sonraki işlemlerle garantiye alınır.

Oldukça yüksek bir temizleme performansı membran biyoreaktör teknolojisinin kullanımı yoluyla sağlanır. Buradaki temizleme işleminin tamamı HUBER Membran Aktif Çamur Prosesi olarak çalışır. Çıkış suyunda (membran biyoreaktörlerinin süzüntüsü) katı madde parçacıkları ya da bakteri bulunmaz. Bunlar atıksuyun yeniden kullanılması için ideal koşullardır.

Atıksu sadece bir su kaynağı değildir – HUBER Çözümlerimiz ile birlikte atıksu bir ısı kaynağı da olabilir: Atıksu ile ısıtma ve soğutma için HUBER Çözümlerimiz hem enerji tasarruflu hem de doğa dostudur.