Atıksudan Enerji

Atıksu, termal enerji içerir ve biz bu enerjinin bir kısmını ısı pompalarıyla geri kazandırabiliriz.

HUBER ThermWin sistemimizle kanalizasyondan ısı kazanımı sağlamak için, atıksuyu kanalizasyondan çektikten sonra ızgaradan geçirip zemin seviyesinde bulunan Isı Eşanjörleriyle pompalıyoruz ve sonra tekrar kanalizasyona aktarıyoruz.

Kanalizasyon atıksuyunu ızgaradan geçirip pompaladığımız için, verimli ısı transferi amacıyla, türbülanslı akış üretip kompakt ve maliyet etkinlikli ısı eşanjörleri kullanabiliyoruz.

Izgara işlemi için; kompakt özellikli, dikey helezonu ile artıkları taşıyan dikey helezonlu ızgara HUBER Pompa İstasyonu Izgarası ROTAMAT® RoK4 'ü kullanırız.

Ürünler

Avantajları

Avantajları

  • Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin verimli kullanımı
  • Sınırsız kullanılabilirlik, güvenli tedarik
  • Yerli ve ücretsiz, merkezi olmayan ısı kaynağı
  • Yaklaşık 10 lt/saniyelik kuru hava akışında etkin maliyetli
  • Atıksu arıtımında göz ardı edilebilir etki (sadece 1 – 2 °C'ye kadar atıksu soğutma)
  • Kanalizasyon boyutundan bağımsızlık
  • Kompakt, verimli ve maliyet etkili ısı eşanjörü kullanımı
  • Zemin üstü ısı eşanjörleri (kurulum ve bakım için kolay erişim)
  • Az miktarda yapım işi (kanalizasyon yakınında küçük rögar kapağı)
  • Var olan kanalizasyonlara minimum müdahale (sadece iki giriş için sondaj)

Uygulama raporları

Dokümanlar