Çamur Izgarası

Sonraki çamur arıtma proses ve ekipmanlarının bozulmasını önlemek amacıyla zararlı katıların (örn. plastikler, kıl ve elyaf) giderilmesi için etkili ve güvenilir çamur ızgaraları

Yeniden kullanılan çamur hiçbir tortu içermemelidir. Ham atıksuyun ince ızgaradan geçirilmesi durumunda bile, çamur birkaç katı daha çıkarılabilmektedir.

  • Zararlı katıların, örn. kıl ve elyaf, çıkarılması için STRAINPRESS® Çamur Izgarası SP ünitemizi kullanmaktayız. Çamur üniteye pompalanmaktadır; tutulan katılar eş zamanlı olarak sıkıştırılmaktadır.
  • ROTAMAT® Yıkama Tamburu RoFAS, çamurdan iri katıları çıkarmaktadır; katılar tambur içinde yıkanmakta ve eş zamanlı olarak sıkıştırılmaktadır.

Ürünler

Dokümanlar

Dokümanlar