Bira Fabrikaları ve Diğer İçecek Endüstrisi için HUBER Çözümleri

Bira fabrikalarının ve malt imalathanelerinin yanı sıra diğer içecek üreticileri (örn; meyve suları, karbonatlı alkolsüz içkiler, şişe suları) ayrıca müşterilerimiz arasında yer almaktadır. Müşterilerimizle işbirliği içinde onların özel atıksu problemleri için isteğe uyarlanmış çözümler geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz.

İçecek endüstrisine ait atıksu yüksek katı madde yükü (örn; şişenin yıkanması sonucu çıkan etiketler), BOİ ve KOİ içermektedir. Bu yükler için yüksek kirlilikten kaynaklı ücretler ödenmelidir. Bu sebeple bu fazlalıkları sahada azaltmak önemlidir, böylelikle ön arıtımı gerçekleştirilmiş atıksu kanalizasyonlara sıfır veya çok az ücret ile deşarj edilebilir. Birçok durumda çıkış suyunun alıcı ortama doğrudan boşaltılabilmesi veya proses suyu olarak geri dönüştürülebilecek şekilde atıksuyun arıtımı ekonomik bile olmaktadır.

Deşarj gereklilikleri işin büyüklüğüne, atıksu debisine ve kirlilik yüküne bağlıdır. Küçük ölçekli işletmelerin sadece katı maddeleri gidermesi gerekirken daha büyük fabrikaların ayrıca genellikle KOİ ve BOİ yüklerini azaltması gerekmektedir.

Birçok durumda, daha fazlasını yapmak ve atıksuyu ve atık maliyetlerini minimize etmek maliyet etkili olmaktadır. Kusursuz şekilde arıtılmış olan atıksu, proses suyu olarak örn; yıkamak için yeniden kullanılabilir.

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Proses

Proses

Proses Anlatımı

İçecek endüstrisinden gelen atıksu meyve parçacıkları veya tahıllar gibi organik katılar ve kırık cam veya ambalajlama malzemelerinden gelen kalıntılar içerir. Bu gibi katıları, genellikle 3 mm perfore aralığına sahip ROTAMAT® Mikro Süzgeç helezonlu ızgara ürünümüz ile gideriyoruz. Helezonlu ızgara eş zamanlı olarak ızgara artıklarını yıkar, susuzlaştırır ve sıkıştırır, böylelikle arıklar, katı atık olarak yakılabilir.

Debi ve yük eşitlemesi için yapılan geçici depolamanın ardından atıksu ROTAMAT® Döner Tamburlu Izgaraya pompalanır. Bu ultra ince ızgara, 0,1 ve 1 mm arasındaki ızgara aralığından dolayı çok ince katılar dahi giderilebilir. Izgaradan geçen su kanalizasyona deşarj edilebilir. Sonrasında tam biyolojik arıtma işlemi için HUBER Membran Biyoreaktörü sunuyoruz. Çıkış suyu doğrudan alıcı ortama deşarj edilebilir. Çıkış suyu aynı zamanda çok yüksek kalitede olup neredeyse dezenfekte edilmiştir ve proses suyu olarak yeniden kullanıma olanak tanır.

Biyolojik arıtma tarafından üretilen biyo kütleden oluşan aktif çamur, ROTAMAT® Disk Yoğunlaştırıcı ünitemizde konsantre hale getirilir. Yoğunlaştırılan çamur, sonrasında ROTAMAT® Burgu Pres'te susuzlaştırılır. Susuzlaştırılan çamur keki ve tel ızgaradan gelen sıkıştırılmış ızgara artıkları tercihen biyogaz tesisine gaz üretimini arttırmak için beslenir.

Çözümlerimizi uyguladığımızda ayrıca Burgu Konveyörler, Rögar Kapakları ve Merdivenler, Platformlar ve Korkuluklar gibi diğer en yüksek kalite paslanmaz çelik bileşenlerini sağlıyoruz.

Uygulama raporları

Medya

Ürünler

request further information about this solution