Çamur Arıtımı için HUBER Çözümleri

Atıksu ne kadar iyi arıtılırsa o kadar çok çamur üretilir. Birincil çamur ham atıksudan alınan katı maddeleri içerir. Fazla çamur ise biyolojik arıtma sonunda üretilen biyokütle içerir. Üçüncül çamur ise ileri seviye kimyasal/fiziksel arıtma tarafından üretilir.

Çamur arıtımının en önemli süreçleri şunları içerir:

  • Kalıntı ve diğer katı maddelerin giderilmesi için Izgaradan Geçirme
  • Katı maddeleri konsantrasyonunu arttırarak çamur miktarının azaltılması için Yoğunlaştırılma
  • Patojenlerin etkisizleştirilmesi için dezenfeksiyon
  • Mekanik su giderimi için susuzlaştırma
  • Termal su giderimi (buharlaştırma) yoluyla Kurutma
  • Organik katı maddelerin termal oksidasyonu yoluyla Yakma

Çamurun yeniden kullanımı için ızgaralarla mekanik ön arıtma ile çamur arıtmında oldukça etkili ve kapsamlı HUBER Çözümleri sunuyoruz.

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Detaylar

Detaylar

Evsel atıksu arıtma tesislerinde üretilen en temel atık çamurdur. Çamur, mekanik, biyolojik ve kimyasal atıksu arıtma işlemlerinden gelir.

Çamur miktarı, arıtma tipi, popülasyon ve popülasyon tüketimi ve atıksu karakteristiğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Atıksu karakteristiği ve çamur üretimi ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Kentsel ve kırsal alanlar arasında bile değişiklik vardır.

Çamur üretimi kişi başı yılda 20 ile 45 kg kuru madde arasında değişmektedir.

Çamur arıtım maliyetlerini yüksek oranda etkileyen birçok çamur karakteristiği vardır. Çamurdaki su miktarı çamurun hacmini ve aynı zamanda fizibilite ve taşıma ve bertaraf maliyetlerini etkilediğinden çok önemlidir. Çamurun içindeki katı ve su oranı çamur tipine (birincil çamur, aktif çamur, kimyasal çamur) ve arıtmanın tip ve kalitesine (çamur çürütme) ve çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma metoduna bağlıdır.

Çamurun kimyasal bileşeni ayrıca çamur karakteristiğine ve atıksu arıtma metoduna bağlıdır. Düzenli depo sahalarına bertaraf için limit faktör olan ağır metaller bu yüzden önemlidir. Bu limitlerin dışında Avrupa biyo kütle yasalarına göre değerli besinlerin güvenli bir şekilde yeniden kullanımının dışında politik açıdan da düzenli depolama konusunda uzun vadede endişeler yaratmaktadır. Biyo kütle içerisinde bulunan endokrinik maddelerdeki farmasötik içeriğin bitkilere karışması ayrıca ek endişeler yaratmıştır.

Avrupa yasalarına göre sadece % 5'in altında uçucu madde (organik) içeren atıklar düzenli depolanabilir. Bunun anlamı ise sadece yakma tesislerinden gelen çamur küllerinin düzenli depolanabileceğidir. Çamur kurutma ve yakmanın kombinasyonu enerji nötrlemesi ile ilgilidir. Kurutulmuş çamur, kahverengi kömür ile aynı termal değere sahiptir. Kurutulmuş çamurun yakılması durumunda çıkan ısı çamur kurutma için yeterlidir.

HUBER neredeyse bütün çamur arıtma proseslerini sunmaktadır.

Dokümanlar

Medya

Medya

STRAINPRESS® Sludgecleaner SP
ROTAMAT® Disc Thickener RoS 2S
ROTAMAT® Screw Thickener RoS 2
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
ROTAMAT® Screw Press RoS 3Q
ROTAMAT® Screw Press RoS 3Q
HUBER Drainbelt DB
HUBER Solar Active Dryer SRT
HUBER Middle Tempe