Mikro Izgaralar

Atıksu arıtma tesislerinin, katıların çıkış değerlerinin bugünkü minimum gereklilikleri karşılayamamasının en yaygın sebepleri; artan hidrolik yükleri, yetersiz tank derinlikleri ve aktif çamurunun zayıf çökelme davranışıdır. Çıkış suyunda bulunan artmış KOİ, BOİ, nitrojen ve fosfor yükleri sonuç olarak daha yüksek atıksu bedellerine ve deşarj edilen su kaynağında oksijen tüketen madde yükünün artmasına neden olacaktır. Özellikle yüzey sularındaki fosfat ve nitrat besin tuzlarının birikimi; ötrofikasyon, yosun ve su bitkilerinin artması ve oksijen tüketiminin artmasının yanı sıra balık ve su hayvanları ölümlerine yol açabilir.

Tesislerin sonunda kullanılacak mikro elek, neredeyse katı maddesiz atıksu elde etmenin ve oksijen tüketen madde gideriminin hızlı, etkili ve ekonomik bir yoludur.

Daha Fazlası ...Kapat

Diğer uygulama alanları:

  • Arıtma sistemlerinin çıkışını koruma veya verimliliklerini artırmada mikro ızgara (ör; UV dezenfeksiyonu)
  • Toz aktif karbon uygulamasından sonra atıksuyu mikro ızgaradan geçirme (mikro kirleticilerin giderimi)
  • Suya deşarj edilmesinden önce ham atıksuyu mikro ızgaradan geçirme
  • Servis ve proses suyunun arıtılması, su döngülerini kapatma (ör; gıda ve kimyasal endüstri)
  • Askıda katılar içeren yağmur suyunun arıtılması (ör; yol atıksuyu)