Kesimhaneler ve Et İşleme Endüstrisi için HUBER Çözümleri

  • Tek kaynaktan müşteriye özel çözümler
  • Endüstriyel atıksu arıtımında uzun süreli tecrübe
  • Kalitesi ispatlanmış ürünler

Büyük kesimhaneleri ve et ambalajlama şirketlerinin yanı sıra daha küçük mezbahalar da müşterilerimiz arasında yer almaktadır.

Bu tip bir endüstriye ait atıksu çok fazla miktarda yağ, katı madde, BOİ ve KOİ içermektedir. Ağır kirliliğin beraberinde getirdiği fazladan vergiler bu gibi maddelerin taşınması için karşılanmalıdır. Bu sebeple yüklerin, sahada ön arıtılmış atıksuyun belediye kanalizasyonlarına fazladan ücret ödemeden veya doğrudan alıcı ortama boşaltılabilecek şekilde azaltılması sıklıkla ekonomik olmaktadır.

Müşterilerimizle işbirliği içinde, özel atıksu ve atık problemlerine ilişkin isteğe uyarlanmış çözümleri başarıyla geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz.

Daha Fazlası ...Kapat

Gereksinimler iş hacmine, atıksu debisine ve yüke bağlıdır.

Küçük ve orta ölçekli kesimhaneler ve mezbahalar

  • Gereksinim: Yağ ve katı maddelerin azaltılması
  • Çözüm: Izgaradan geçirme ve sonrasında flotasyon
  • Azaltma oranları: yağ: % 80 - 90, katı madde: % 85 - 90, BOİ5/KOİ: % 40 - 70

Büyük et işleme fabrikaları ve kesimhaneleri

  • Gereksinim: Yağ, katı madde ve BOİ5/KOİ giderilmesi
  • Çözüm: Izgaradan geçirme, çökeltme / flokülasyon ve flotasyon
  • Azaltma oranları: yağ: % 90 - 98, katı madde: % 90 - 96, BOİ5/KOİ: % 80 - 90
  • % 20 - 35 KM oranına kadar çamur susuzlaştırma

Sistem konsepti

Sistem konsepti

Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla
Ek bilgi ve linkler ile detaylı, interaktif görünüm için resme tıkla.

Proses

Proses

Besi hayvanlarının araçlarının yıkamasından gelen atıksu yalnızca dışkı içermekle kalmaz ayrıca saman çöpü ve talaş içerir. Bu gibi katıları Burgulu Izgara ile gideriyoruz. Izgara artıkları, dışkının atıksuya geri gönderilmesi için yıkanır ve sonrasında susuzlaştırılır ve en az % 35 KM oranındaki katı konsantrasyonuna sıkıştırılır; katı atık olarak yakılabilir.

Büyükbaş hayvanların kesildiği yerlerde, hayvan başına 35 ile 50 kg arasında işkembe atığı çıkar; bu atıkları %90 civarında su içeriği vardır. Kaba Madde Kompaktör ürünümüz, hacmi % 50 – 60 oranında düşürür ve katı madde konsantrasyonunu % 20 – 40 KM oranına kadar arttırır. Mezbahadan gelen atıksu fazla kan ve yağ içerir. Bu atıksuyu Tel Izgara ürünümüzle ön arıtma işlemi gerçekleştiriyoruz: tel ızgaraların aralığı genellikle 1 mm’dir. Debi ve yük dengelemesi için yapılan ara depolamanın ardından atıksuyu ileri arıtma için HUBER Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) tesisimizin içinde arıtıyoruz. Atıksu, özel koşullara bağlı olarak öncelikle tüp reaktörün içerisinde kimyasal olarak şartlandırılır (çökeltme, koagülasyon, flokülasyon ve/veya nötralizasyon). DAF ünitesinden çıkan su kanalizasyona deşarj edilebilir. Sonrasında tam biyolojik arıtma işlemi için HUBER Membran Biyoreaktörü sağlıyoruz. Çıkış suyu doğrudan alıcı ortama deşarj edilebilir. Çıkış suyu aynı zamanda çok yüksek kalitede olup neredeyse dezenfekte edilmiştir ve proses suyu olarak yeniden kullanıma olanak tanır.

Biyolojik arıtma tarafından üretilen biyo kütleden oluşan aktif çamur, Dis Yoğunlaştırıcı ünitemizde konsantre hale getirilir ve sonrasında DAF’tan gelen yoğunlaştırılmış flotasyon çamur ile karıştırılır. Bu çamur ağırlıklı olarak yağ ve koagüle edilmiş kan içerir. Karışım halindeki çamur sonrasında Burgu Pres'te susuzlaştırılır. Susuzlaştırılan çamur kalıbı ve tel ızgaradan gelen sıkıştırılmış ızgara artıkları tercihen biyogaz tesisine gaz üretimini arttırmak için beslenir.

Çözümlerimizi uyguladığımızda ayrıca Burgu Konveyörler, Rögar Kapakları ve Merdivenler, Platformlar ve Korkuluklar gibi diğer en yüksek kalite paslanmaz çelik bileşenlerini sağlıyoruz.

Uygulama raporları

Dokümanlar

Medya

Ürünler

request further information about this solution