Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Ekipmanları

Yağmur suyu arıtma ve kanalizasyon sistemi yönetimi için makineler ve sistem çözümleri

Aşağıdakilerin arıtımı için kanalizasyon sistemi tesisleri

  • yağmur suyu suyu
  • nehir suyu
  • birleşik kanalizasyon

Evsel birleşik kanalizasyonlarda ileri birleşik ve yağmur suyu arıtma, sürdürülebilir çevre ve su korumasına ilişkin temel bir husustur. HUBER, birleşik ve yağmur suyu kanallarındaki birçok problemli durum için güvenilir çözümler sunmaktadır: Katı bekletilmesi, sabit tasarım bekletme seviyesi, taşma ölçümü ve yağmur suyu bekletme tanklarının temizlenmesi.

Daha Fazlası ...Kapat

Birçok su kaynağının kalitesi, yeni atıksu arıtma tesislerinin inşasıyla ve sürekli atıksu deşarjının daha iyi duruma getirilmesi ve yenilenmesiyle bu sürede önemli oranda arttırılmıştır. Tüm bu çabalara rağmen, yine de, yağmur suyu fazlalığının birleşik ve ayrı kanalizasyonlara boşaltılması durumunda, kanalizasyondan sulara boşaltılan yüzen ve kaba materyallerin neden olduğu ekolojik açıklar bulunmaktadır.

Gelecekte, spesifik çevre koruma amacıyla uygun önlemlerin alınması, bu problemleri en aza indirgemek adına gerekecektir. HUBER, kapsamlı deneyimi ve kesin olarak kanıtlanmış makine ve tesisleriyle size bu görevlerde destek vermekten memnuniyet duyacaktır.