Suyun Yeniden Kullanımı için HUBER Çözümleri

 • Atıksu ziyan edilemeyecek kadar değerlidir!
 • Atıksuyun arıtılması ve yeniden kullanılması gerekmektedir!
 • Atıksu sürdürülebilir bir su, beslenme ve enerji kaynağıdır!
 • HUBER Çözümleri döngüleri durdurur!

Atıksuyun en güvenilir su kaynağımız olduğunu öğrenmeliyiz: Suyu kullandıkça, yemek yedikçe, yiyecek ve organik karbon boşaltımı yaptıkça, atıksu üretiyoruz. Proses ve geri dönüştürülebilir katı atıkları ayrıştırdığımız gibi bunu atıksuya da uygulamalıyız. Sürdürülebilir çözümler atıklardan çok değerli kaynakları ortaya çıkartabilir.

Atıksuyu merkezi ya da merkezi olmayan sistemlerin hangisinde arıtırsak arıtalım, su doğal su döngüsüne dönmeli ve yeniden kullanılmalıdır. Bu tür sular döngüsü ne kadar küçük olursa o kadar iyi çalışırlar. Merkezi olmayan arıtma, arıtılmış suyun alanda ya da çevrede kolaylıkla kullanılması ve böylelikle de temiz su tüketiminin en aza indirilmesi gibi bir avantaja sahiptir.

Farklı türlerdeki gri su ve atıksu için HUBER Çözümleri sağlıyoruz:

 • Evsel Atıksu 
 • Endüstriyel Atık Su

Kullanış

Kullanış

İyi arıtılmış atıksu servis suyu olarak pek çok yönle yeniden kullanılabilir:

 • Ekim alanlarının, bitkilerin, park ve bahçelerin sulanması için:
  Buharlaşma kayıplarını minimuma indirmek için su, toprak altına sulama yoluyla kullanılmalıdır. Sulama suyu katı ya da bakteri içermemelidir, fakat çözünmüş besinleri içermelidir (N ve P).
 • Binalarda su tasarrufu için altyapı:
  Yüksek kalitedeki çıkış suları, sifon suyu, çamaşır yıkama suyu ya da araba yıkama gibi işlemler için servis suyu olarak yeniden kullanılabilir ya da havalandırma için soğutma suyu olarak ya da bahçe ve parkların sulaması için kullanılabilir. Servis suyu biyolojik olarak tamamen arıtılmalı ve dezenfekte edilmelidir.
 • Endüstride proses suyu olarak:
  Yüksek kalitedeki çıkış suları çoğunlukla durulama, püskürtme ve yıkama işlemleri için kullanılır. Kalite gereksinimleri hangi amaca özel kullanılacaklarına göre değişir. Proses suları berrak ve dezenfekte edilmiş olmalıdır.

 

Ürünler