Endüstriyel Atıksuyun Yeniden Kullanılması Amacıyla Arıtılması için HUBER Çözümleri

Birçok şirketin çok yüksek su tüketim miktarı ve buna bağlı olarak da çok miktarda atıksu üretimi vardır. Her ikisi de şirketler için çok maliyetlidir. Bu yüzden atıksuyun sahada; servis ya da proses suyu olarak yeniden kullanılabilecek şekilde arıtılması akla yatkın görünmektedir.

Çoğunlukla sadece suyun değil ısının da geri kazanılması tasarruf sağlar. Atık su ile ısıtma ve soğutma işlemleri için HUBER çözümleri mevcuttur.
 

HUBER aşağıdaki endüstriler için verimli çözümler sunmaktadır: