Dairesel Kum Tutucular

Atıksu arıtım tesislerinin işletme güvenilirliği için, atıksu ve diğer mineral maddelerle taşınan kumu (yaklaşık 60 lt/1000 m³ atıksu), çürüyebilen organik materyalden ayırmak gereklidir.

Dairesel ve girdap tipi kum tutucular, santrifüj kuvveti ile kumu atıksudan ayırır.