Ürünler

HUBER Çözünmüş Hava Flotasyon Tesisi HDF

Mikro kabarcıklı flotasyon ile atıksu arıtması, ürün geri kazanımı ve proses suyu arıtması.

Proses suyu, birçok üretim işlemlerinde çözücü madde olarak malzeme üretimi veya temizlik işlemleri için gereklidir. Su devir daim ettirilir ve ekonomik ve çevresel nedenlerle yeniden kullanılması sağlanır. Gres, sıvı yağ, katı yağı, yüzen ve askıdaki katılar, çöken maddeler ve çözünmüş bileşenler iyi ve sabit bir su kalitesi için ayrılmalıdır. Değerli ürünlerin sudan geri kazanımı bir başka ek hedef olabilir. Ayrıca, boruların ve diğer ilgili ekipmanların tıkanması ve fazlaca aşınması engellenmiştir; bu da üretim tesisinin çalışma güvenirliğini artırır.

Kullanılmış proses suyunun atıksu olarak deşarj edildiği yerde, toksik veya başka türlü zararlı maddelerin kanalizasyon sistemine girişini engellemek ve böylece ek ücret taleplerini ve ücreti azaltmak için çoğu defa ön arıtma yapılması gerekir. Konvansiyonel gravite çöktürücüler çoğu zaman yeterli ön arıtma sağlayamaz. Çok sayıda farklı flotasyon prosesleri geliştirildi ve hepsinde de basınçlı su döngülü çözünmüş hava flotasyonunun en etkili yol olduğu kanıtlandı.

HUBER Çözünmüş Hava Flotasyon Tesisi, flotasyon tankındaki akışın optimum kontrolünü sağlayan özel giriş yapısıyla gelişmiş bir flotasyon işlemi sunuyor.

Daha Fazlası ...Kapat

HUBER Çözünmüş Hava Flotasyon Tesislerinin başarıyla faaliyet gösterdiği çok sayıdaki endüstriyel ve evsel uygulamalardan bazıları şunlardır:

 • Kesimhaneler
 • Et işleme ve paketleme
 • Balık işleme
 • Süt işleme
 • Hazır gıda üretimi
 • Margarin üretimi
 • Katı ve sıvı yağ rafineleri
 • Konserve fabrikaları
 • Endüstriyel mutfaklar ve kantinler
 • Fast food sağlayıcılar
 • Sabun imalathaneleri
 • Kozmetik endüstrisi
 • Tekstil endüstrisi
 • Kimya endüstrisi
 • Petrokimya endüstrisi
 • Demir Çelik endüstrisi
 • Metal işleme
 • Galvanizleme, elektro kaplama
 • Arazi iyileştirme
 • Atık yönetimi
 • Kentsel atıksu arıtımı

Avantajları

Avantajları

Huber Çözünmüş Hava Flotasyon Tesisinin Avantajları

 • tamamen paslanmaz çeliktendir (1.4571)
 • kimyasal faz eklenebilir - yüksek ayırma verimliliği
 • mekanik ön arıtma ile tam çözelti (ROTAMAT® Ro 1, Ro 2, Ro 5, Ro 9)
 • standart boyutlar -> uygun fiyatlar
 • düşük alan ihtiyacı
 • tıkanmayan satürasyon sistemi
 • tıkanmayan entegral lamel paketleri
 • masrafsız basınç tankları-> az bakım ihtiyacı
 • entegral lamel ayırıcı sayesinde yüksek verimli ayırma alanı

Detaylar

Detaylar

Sistem Yaklaşımı

HUBER HDF ile diğer HUBER bileşenlerini birleştirerek mekanik-fiziksel su arıtımı için komple sistemler sunuyoruz:

 • Ayırma verimliliğini artırma ve hatta bazı çözünmüş kirleticileri ortadan kaldırma amacıyla, boru reaktörü içinde çökeltme, nötrleştirme ve flokülasyon yoluyla yapılan kimyasal ön arıtma

 • Komple atıksu arıtımı::

  • HUBER VRM® Membran Biyoreaktör ile ek biyolojik arıtım (-> doğrudan deşarj)
  • HUBER CONTIFLOW® CFSF ile üçüncül filtrasyon

Uygulama raporları

Uygulama raporları

Dokümanlar

Çalışma prensibi

Çalışma prensibi

Medya

Daha fazla ürün bilgisi edinin