Membran Bio Reaktör (MBR)

Maksimum çıkış suyu kalitesi için – atıksu arıtımında hep artan gereksinimler için geleceğe odaklı çözüm

Düşük maliyette bakterisiz su

Evsel ve endüstriyel tesislerdeki temizleme işlemi çeşitlilik gösteren yüklerde, geniş alan gereksinimleri, büyük yapılar, koku oluşumu ve kötü bozunma ve bekleme verimliliği gibi karakterlere ayrılmıştır. Bu durum, yüksek bina ve bakım maliyetleri, doğanın bozulması ve emisyonlar gibi formlarda sonuçlanır.

HUBER membran sistemleri % 70’e kadar gerekli yapı ölçülerinin azalmasını sağlar ve hatta atıksu arıtım tesislerinin performansını arttırır.

Daha Fazlası ...Kapat

Sedimantasyon ile meydana gelen köpük ya da çamur taşması gibi problemler artık filtrasyon ile sorun halinden çıkmaktadır. Mevcut yapılar bile yenilenebilir ve kapasite arttırılabilir. Mevcut ön çöktürme ve son çöktürme tankları değiştirilebilir ve daha sonra depolama ve bekletme tankları olarak kullanılabilirler .

Dahası, bu tür tesislerin atıksu deşarj kalitesi yürürlükteki tüm uygulanabilir standartlara uyar ve hatta hizmet suyu olarak bakterisiz ve virüssüz atıksuyun direkt yeniden kullanımını sağlar (örneğin sulama için).

Ürünler

Detaylar

Detaylar

MBR uygulamaları için HUBER membran prensibi

Membran filtrasyon prensibi, basınç farkıyla sulu çözeltide bulunan askıdaki katıların ayrılmasına dayanır. Su membrandan sızdığı sırada katılar, bakteriler ve hatta çoğu virüs bağıl devinim ile temizlenecekleri yer olan membran yüzeyindeki konsantre tarafında tutulurlar. Sıvının membrandan geçebilmesi için gerekli olan basınç farkı membran gözenek büyüklüğü ve membran kalitesine bağlıdır.

HUBER, tüm membran sistemlerinde, tıkanma eğilimi ve atıksuda bulunan materyallerle tabaka oluşumu çok az olan çok iyi filtrasyon özellikli yüksek performanslı hidrolik membranlar kullanmaktadır. Membran gözenek boyutu, ultrafiltrasyon aralığında yaklaşık 38 nm'dir. Bu da, düşük transmembran basıncında (< 100 mbar) yüksek debiyi (60lt/m²saate kadar) mümkün kılar ve aynı zamanda da tüm katıları, bakterileri ve virüslerin büyük çoğunluğunu tutar. Membrandan, sıvı faza ek olarak yalnızca iyonlar ve düşük moleküllü çözünmüş maddeler geçer. Tipik yüzey akımı: 35 l/m²saate kadar.

Ultrafiltrasyon membranlarının sürekli işletimi için gereken taşmalar, konsantre tarafından verilen yüksek etkili hava akımı ile sağlanır. Bu hava akımı ile tek seferde 6 ya da 8 kurulu membran yüzeyine hava püskürtülür. Ayrıca, düşük debide yapılan kesikli hava akımı enerji maliyetini en aza indirir.

Uygulama raporları

Dokümanlar