Membran Bio Reaktör (MBR)

Maksimum çıkış suyu kalitesi için – atıksu arıtımında hep artan gereksinimler için geleceğe odaklı çözüm

Düşük maliyette bakterisiz su

Evsel ve endüstriyel tesislerdeki temizleme işlemi çeşitlilik gösteren yüklerde, geniş alan gereksinimleri, büyük yapılar, koku oluşumu ve kötü bozunma ve bekleme verimliliği gibi karakterlere ayrılmıştır. Bu durum, yüksek bina ve bakım maliyetleri, doğanın bozulması ve emisyonlar gibi formlarda sonuçlanır.

HUBER membran sistemleri % 70’e kadar gerekli yapı ölçülerinin azalmasını sağlar ve hatta atıksu arıtım tesislerinin performansını arttırır.

Daha Fazlası ...Kapat

Sedimantasyon ile meydana gelen köpük ya da çamur taşması gibi problemler artık filtrasyon ile sorun halinden çıkmaktadır. Mevcut yapılar bile yenilenebilir ve kapasite arttırılabilir. Mevcut ön çöktürme ve son çöktürme tankları değiştirilebilir ve daha sonra depolama ve bekletme tankları olarak kullanılabilirler .

Dahası, bu tür tesislerin atıksu deşarj kalitesi yürürlükteki tüm uygulanabilir standartlara uyar ve hatta hizmet suyu olarak bakterisiz ve virüssüz atıksuyun direkt yeniden kullanımını sağlar (örneğin sulama için).